Selasa, 15 Januari 2013

contoh gurindam

Contoh Gurindam dan MaknanyaContoh Gurindam dan Maknanya - Definisi gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. 
Contoh Gurindam dan Maknanya
Contoh Gurindam
Contoh gurindam berasal dari bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawaban nya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Lihat juga contoh resensi buku.

Contoh gurindam terdiri dari dua baris berkait yang di dalamnya berisi nasihat. Ciri khasnya adalah bentuknya terdiri dari dua baris yang rima akhirnya sama. Baris pertama berupa isyarat, peringatan (hal) dan baris kedua berupa akibat atau jawabannya.

Jenis Gurindam Dalam Contoh Gurindam

Sebelum kita melangkah pada contoh gurindam dan maknanya yang akan kita tayangkan nanti dibawah, kita perlu tahu, apa-apa saja yang termasuk jenis gurindam dalam contoh gurindam nantinya.

1. Gurindam berangkai gurindam yang kata pertama pada baris pertama tiap gurindam sama

contoh gurindam :
a. cahari olehmu akan sahabat
yang dapat dijadikan obat

b. cahari olehmu akan guru
yang mampu memberi ilmu

c. cahari olehmu akan kawan
yang berbudi serta berkawan

d. cahari olehmu akan abadi
yang terampil serta berbudi

2. Gurindam Berkait Gurindam yang bait pertamanya mempunyai hubungan dengan bait berikutnya

Contoh Gurindam
a. sebelum bekerja pikir dahulu
agar pekerjaan selamat selalu

b. kalau bekerja terburu-buru
tentulah banyak keliru

Contoh Gurindam Dua Belas 

Dan inilah contoh gurindam dua belas yang dibuat oleh Raja Ali Haji seorang sejarah sastrawan sekaligus pahlawan nasional yang meninggal di kepualuan riau. Dan dibwah ini adalah karya beliau dalam contoh gurindam dua belas yang kami sarikan dari wikipedia.
Contoh Gurindam dan Maknanya
Contoh Gurindam I

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari.
Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang terpedaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah ia dunia mudarat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar